Hoe werk ik?

Wat als je eventueel interesse hebt in een samenwerking?

Hoe gaat het dan verder? Wat kun je precies van mij verwachten?

Die vragen ga ik nu voor je beantwoorden.

 

Stap 1 -Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Allereerst voer ik met alle geïnteresseerde klanten die mij benaderen een vrijblijvend gesprek waarin we elkaar iets beter kunnen leren kennen. In dit gesprek is het belangrijk dat ik een duidelijk beeld van de opdracht krijg. Ik moet immers kunnen inschatten of ik het gevraagde kan/wil leveren én ik moet eventueel een inschatting kunnen maken van de uren/kosten. Vaak stel ik verdiepende vragen en scheppen we zo samen een beeld van de precieze activiteiten die tot de opdracht behoren. Bovendien moeten we allebei een goed gevoel bij een eventuele samenwerking. Dat is voor mij belangrijk.Tijdens dit eerste gesprek begin ik vaak al over de kosten. Des te eerder, des te beter, immers; als mijn prijzen niet aansluiten bij wat jij verwacht, dan is het voor beide partijen tijdsverspilling. Vaak heeft de klant een voorkeur voor een bepaald tarief. Ik hanteer de volgende 3 soorten prijstarieven:

  • Uurtarief
  • Prijs per woord
  • Vaste afgesproken prijs voor een specifiek project (een projectprijs)

Als de opdracht al vrij concreet is, kan ik tijdens dit eerste gesprek al een soort indicatie geven. Let wel: dit gaat om een eerste inschatting. Het kan zijn dat ik bij het opstellen van de offerte nog kleine wijzigingen toebreng. Wat er uiteindelijk in de officiële offerte staat, is de inschatting die telt.

 

Stap 2 - Feedbackmoment, de beslissing & offerte

Na het vrijblijvende gesprek volgt een feedbackmoment waarbij we allebei kunnen aangeven of we wel of niet door willen gaan. Bij een nee van een van ons, houdt het helaas op. Bij een ja van allen, ontvang je een nauwkeurige offerte van mij met de precieze beschrijving van het bestelde werk en de afgesproken prijs die in het gesprek besproken is.

 

Stap 3 - Start samenwerking & afspraken over de samenwerking

Na het ondertekenen van de offerte, kan de samenwerking beginnen. Vaak heb ik daarvoor nog wel documenten of toegangen nodig, zoals bijvoorbeeld toegang tot WordPress of Google Analytics.  Vervolgens spreek ik vooraf een aantal momenten af waarop we met elkaar zullen overleggen en de huidige status van de opdracht zullen bespreken. Ik probeer te allen tijde te vermijden dat we pas kort voor de "opleveringsdatum" met elkaar spreken. Ik vind het bovendien zelf prettig om tussendoor te checken of de verwachtingen (nog steeds) vervuld worden. De frequentie en duur van deze afspraken laat ik helemaal van jou afhangen. Tevens spreek ik vooraf met je af of ik maandelijks een factuur zal sturen of aan het begin of eind van de opdracht de gehele factuur in één keer (ook afhankelijk van het gekozen tarief).

 

Stap 4 - Oplevering van het gevraagde werk & 2e feedbackmoment

Na oplevering van het gevraagde werk, voer ik vaak nog een kort feedbackgesprek om te evalueren hoe de samenwerking is verlopen. Nadat de laatste factuur verstuurd en betaald is, scheiden onze wegen zich.

 

Het grootste compliment dat ik kan krijgen, is als een klant zich later nog eens bij me meldt voor een opdracht. Dat wil toch iedereen! Ik geef dan ook altijd 100% (en meer) voor mijn klant en haal motivatie uit het leveren van nauwkeurig en kwalitatief hoog werk.

Kan jouw organisatie wel wat WORDFORCE gebruiken?