Home » Taaldiensten » Hoe werk ik?

Hoe werk ik?

Wat als u eventueel interesse heeft in een samenwerking?

Hoe gaat het dan verder? Wat kunt u precies van mij verwachten?

 

Die vragen ga ik nu voor u beantwoorden.

 

Allereerst voer ik met alle geïnteresseerde klanten die mij benaderen een vrijblijvend gesprek waarin we elkaar iets beter kunnen leren kennen en is het belangrijk dat ik een duidelijk beeld van de opdracht krijg. Ik moet immers kunnen inschatten of ik het gevraagde kan/wil leveren én ik moet eventueel een inschatting kunnen maken van de uren/kosten. Vaak stel ik verdiepende vragen en scheppen we zo samen een beeld van de precieze activiteiten die tot de opdracht behoren.

Bovendien moeten zowel de klant als ikzelf een goed gevoel bij een eventuele samenwerking. Dat is voor mij belangrijk.

Tot slot spreek ik graag al tijdens dit eerste gesprek over de kosten. Des te eerder, des te beter, immers; als mijn prijzen niet aansluiten bij wat de klant verwacht, dan is het voor beide partijen tijdsverspilling. Vaak heeft de klant een voorkeur voor een bepaald tarief. Ik bied de volgende 3 soorten prijstarieven aan:

  • Uurtarief
  • Prijs per woord
  • Vaste afgesproken prijs voor een specifiek project (een projectprijs)

Als de opdracht al vrij concreet is, kan ik tijdens dit eerste gesprek al een soort indicatie geven. Let wel: dit gaat om een eerste inschatting. Het kan zijn dat ik bij het opstellen van de offerte nog kleine wijzigingen toebreng. Wat er uiteindelijk in de officiële offerte staat, is de inschatting die telt.

Na het vrijblijvende gesprek volgt een feedbackmoment waarbij zowel de klant als ikzelf kunnen aangeven of we wel of niet door willen gaan. Bij een nee van een van ons, houdt het helaas op. Bij een ja van allen, ontvangt u een nauwkeurige offerte van mij met de precieze beschrijving van het bestelde werk en de afgesproken prijs die in het gesprek besproken is.

Na het ondertekenen van de offerte, kan de samenwerking beginnen. Vaak heb ik daarvoor nog wel documenten of toegangen nodig van de klant, zoals bijvoorbeeld:

  • Toegang tot software en/of accounts, e.g. WordPress of Google Analytics
  • Toegang tot Dropbox folders of Google Drive folders zodat we documenten kunnen delen
  • Toegang tot een Trello-bord om het werk te tracken
  • De teksten die ver- of hertaalt moeten worden in de originele taal.
  • De precieze instructies voor teksten die geschreven moeten worden met eventuele voorbeeldteksten, e.g. hoeveel woorden, welk font, sub-koppen of niet, visuele middelen etc.
  • Stijlgidsen, glossaries etc. als voorhanden
  • SEO keywords die in de tekst verwerkt moeten worden

Vervolgens spreek ik vooraf een aantal momenten af waarop de klant en ik met elkaar zullen overleggen en de huidige status van de opdracht zullen bespreken. Ik probeer te allen tijde te vermijden dat we pas kort voor de "opleveringsdatum" met elkaar spreken. Ik vind het bovendien zelf prettig om tussendoor te checken of de verwachtingen (nog steeds) vervuld worden. De frequentie en duur van deze afspraken laat ik helemaal van de klant afhangen.

Tevens spreek ik met de klant ook vooraf af of ik maandelijks een factuur zal sturen of aan het begin of eind van de opdracht de gehele factuur in één keer (ook afhankelijk van het gekozen tarief).

Na oplevering van het gevraagde werk, voer ik vaak nog een kort feedbackgesprek om te evalueren hoe de samenwerking is verlopen. Nadat de laatste factuur verstuurd en betaald is, scheiden onze wegen zich. Het grootste compliment dat ik kan krijgen, is als een klant zich later nog eens bij me meldt voor een opdracht. Dat wil toch iedereen! Ik geef dan ook altijd 100% (en meer) voor mijn klant en haal motivatie uit het leveren van nauwkeurig en kwalitatief hoog werk.

Interesse in een samenwerking? Neem hier contact met mij op.

Zo heeft Puck Landewé, oprichtster van www.fireforwomen.com, haar samenwerking met mij ervaren:

 

"Ik ben erg tevreden over de samenwerking met Elsbeth. Ze gaat zeer grondig en punctueel te werk, houd je continu op de hoogte van de status van haar werkzaamheden en neemt initiatief tot goede conclusies die ze vervolgens direct toepast. Daarnaast is ze op strategisch niveau een prettige sparringpartner en attendeert je op de kansen in de markt.”